XIAMEN MANDARIN HOTEL

101 Yuehua Road
Xiamen
China