Anatolia Hotel

53 Achialou Street
Komotini
Greece