Shenzhen Sichuan Hotel

2001 Hongli Road
Shenzhen
China