Mansingh Palace Ajmer

Vaishali Nagar Ajmer
Ajmer
India