BIANFANG BUSINESS HOTEL

5 Fujing Road
Shenzhen
China