Midway Inn

2909 Wheaton Way
Bremerton
Washington
United States