SUPER 8 URUMQI BA YIN HE

NO 3 GONGYUAN NORTH STREET
Urumqi
China