HARVEST HOTEL

459 Changjiang Zhong Road
Qingdao
China