XINJUYUAN HOTEL GUANGDONG

No 2 No 1 Alley Datang E St.
Guangzhou
China