LONGDINGHUA BUSINESS HOTEL

18 Panjiayuan Dong Li
Beijing
China