MIN SHAN JIN SHENG HOTEL

Xuexincun road
Lhasa
China