Hyatt Regency Jing Jin City Resort and Spa

8 Zhujiang Rd Zhouliangzhuang Baodi
Tianjin
China