Beijing Tianrui Hotel

No15 Boshu Huton, Wangfujing, Dongcheng
Beijing
China