Nan Yang Royal Hotel

No.11, Tian Fu Road, Tiantle District
Guangzhou
China