ROYAL MARINA PLAZA

288 Qinghe East Road
Guangzhou
China