SHENG SHI GARDEN HOTEL

46 Yuhuangge North Street
Yinchuan
China