Parkyard Hotel Shanghai

No.699 Bibo Road
Shanghai
China