MINGDU INTERNATIONAL HOTEL

140 Weiyang Road
Xian
China