Comfort Hotel Tokyo Kanda

11-2 Kanda Higashimatsushita-cho
Tokyo
Japan