Park Inn Sharm El Sheikh Resort

P O Box 108 Nabq Bay
Egypt