STAR INTERNATIONAL HOTEL

87 Lin He Lu
Guangzhou
China