BEIJING GREAT HOTEL

1 ZUO JIA ZHUANG CHAO YANG
BEIJING
China