Holiday Inn Exp Wujiaochang

1729 Huang Xing Road
Shanghai
China