Kantary House Ramkhamhaent

14 Soi Ramkhamhaeng 42,
Bangkok
Thailand