INTERNATIONAL AIRPORT GARDEN HO

50 Xiangyunyi Road
Xiamen
China