The Ritz-Carlton, Sanya

Yalong Bay Sanya Hainan
Sanya
China