Beijing Hutong Inn (Zaoyuanju) Hotel

17 Zhangwang Hutong
Beijing
China