ZHEJIANG HOTEL GUANGZHOU

No 85 Xianliezhong Road
Guangzhou
China