Yishiyuan Hotel Nanjing

81 North Zhongshan Road
Nanjing
China