ZHONGSHAN HOTEL

No 2 Middle Zhongshan Road
Guilin
China