SUPER 8 TIAJIN CHANG JIANG DAO

15 CHANG JIANG STREET
Tianjin City
China