Hotel Benefit Plaza

Vladimira Nevskogo u. 29
Voronezh
Russian Federation