HAIHUA MANLONG RESORT

No.2 Manlong Road
Hangzhou
China