FUZHOU BUSINESS HOTEL

21 Fuhua Avenue
Zhongshan
China