ORIENTAL GARDEN HOTEL

38 Songlin Road
Nanchong
China