SUPER 8 BAOTOU MING SHI

100M CAIXIAO E. SHAOXIAN ROAD
Baotou
China