Matsui Bekkan Hanakanzashi

Rokkaku Takakura Higashiiru
Kyoto
Japan