Hyder Jianguo hotel

83 Ganjing Road
Yanzhou
China