JINBIN INTERNATIONAL HOTEL

135 Anshan Avenue
Tianjin
China