SHANSHUI TRENDS HOTEL LIULIQIAO

44 Taipingqiao Road
Beijing
China