HUBEI BUSINESS HOTEL

3034 Jiefang Road
Shenzhen
China