SUPER 8 JINAN JING WEI

65 LISHAN ROAD
Jinan
China