MEILUN BUSINESS HOTEL

28 Zhanqian Road
Ningde
China