Rayfont Shanghai Xuhui Hotel

7 Zhao Jia Bang Road
Shanghai
China