Basic Hotel Sophienhof

Koenigsweg 13
Kiel
Germany