Hotel Venezia

Renaissance Gardens, Washington Drive
Legaspi
Philippines