Sleep Inn

5640 E. Paisano
El Paso
Texas
United States