Atlantis Hotel

Metropoleos, Next to the
Thira
Greece