Econo Lodge Mcpherson

2111 E Kansas Avenue
McPherson
Kansas
United States