PHARAE PALACE HOTEL

Navarinou and R. Feraiou str.
Kalamata
Greece